Open Kloosterdag 2015

Na het succes van zes  Open Kloosterdagen / Roepingen(zater)dagen (respectievelijk in maart 2000, in maart 2003, in mei 2006, in april 2008, in juni 2012 en in mei 2014 heeft het Bestuur KNR besloten om in 2015 een extra Open Kloosterdag te organiseren en wel op 14 juni 2015. Dit vanwege het Jaar van het Godgewijde Leven.

In zijn apostolische brief van 21 november 2014 heeft Paus Franciscus enkele gedachten over dit Jaar ontvouwd: 

Ik verwacht van jullie ook nog wat ik aan alle leden van de Kerk vraag: hou je niet langer met jezelf bezig, maar ga naar de mensen toe die het gevoel hebben dat ze er niet meer bijhoren. “Trekt heel de wereld door”, dit waren de laatste woorden die Je- zus tot zijn leerlingen richtte en die ons vandaag nog altijd interpelleren (vgl. Mc.16,15). Een hele mensheid staat te wachten: mensen die alle hoop verloren hebben, fami- lies in moeilijkheden, verwaarloosde kinderen, jongeren aan wie men elke vorm van toekomst ontzegt, zieken en bejaarden waar niemand naar omziet, rijke mensen die verzadigd zijn met goederen en met een leegte in het hart achterblijven, mannen en vrouwen op zoek naar zin in hun leven, dorstend naar het goddelijke…

Plooi niet op jezelf terug, laat je niet verlammen door het gekibbel onder huisgenoten, blijf niet de gevangene van je eigen problemen. Dit soort moeilijkheden vindt makke lijk een oplossing wanneer je naar buiten treedt om anderen te helpen bij het oplossen van hun problemen en zo goed nieuws brengt. Leven zal je vinden door leven te geven, hoop door hoop aan te reiken, liefde door te beminnen.

Van jullie verwacht ik concrete gebaren: onthaal van vluchtelingen; nauwe verbondenheid met de armen; creativiteit in de catechese, de verkondiging van het Evangelie, de inwijding in het gebedsleven. Ik zie daarom uit naar flexibeler structuren, naar een herbestemming van grote gebouwen ten gunste van werken die beter beantwoorden aan de actuele eisen van de evangelisatie en de caritas, werken aangepast aan de nieuwe noden.

Tijdens de Open Kloosterdag gaat het om religieus leven  in deze tijd, in eenvoud en verbondenheid en  gekleurd vanuit het eigen charisma van de gemeenschap. Hoe ziet dat eruit? Wat maakt het aantrekkelijk? Hoe beantwoordt het aan een hedendaags Godsverlangen?

Deelnemers en Programmagegevens